ବାର୍ଷିକ

Wiktionary ରୁ
(annual ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 1. ସାମ୍ବତ୍ସରିକ; ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟିବା ବା କରାଯିବା
 2. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 3. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେୟ
 4. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ୟ
 5. ଯାହା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରାଯାଏ
 6. ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମେ ଓ ମରେ
 7. ବର୍ଷାକାଳୀନ; ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
 8. ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ବିଶେଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

 1. ବାତ୍ସରିକ ବେତନ
 2. ବାତ୍ସରିକ କର
 3. ପ୍ରତି ବର୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜାଦି
 4. ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେୟ ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ