ଦୂର

Wiktionary ରୁ
(distance ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଦୂରତ୍ଵ; ଅସମୀପତା
  • ଦୂର ଦେଶ
  • ଦୂର ପଥ; ବହୂତ ଲମ୍ବ ବାଟ

ବିଶେଷଣ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଅସମୀପ; ବ୍ୟବଧାନଯୁକ୍ତ; ଅନ୍ତରରେ ଅବତସ୍ଥିତ
  • ଦେଶ, କାଳ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚାରରେ ବହୁତ ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ
  • ଛଡା; ପୃଥକ୍; ଅଲଗା
  • ଅତ୍ୟନ୍ତ
  • ଗାଢ଼
  • ଅଗୋଚର
  • ଦୀର୍ଘ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]