ଆଖି ମିଟିକା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଆଖି ମିଟିକା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଖିପତାକୁ ବାରଂବାର ଖୋଲିବା ଓ ବୁଜିବା; ଆଖିକୁ ମିଟି ମିଟି କରିବା; ଆଖିକୁ ବାରଂବାର ପିଛାଡ଼ିବା