ଉଇକିଅଭିଧାନ:ଅବଦାନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
  • ନୂଆ ଶବ୍ଦ:
    • ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ "ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ" ଶବ୍ଦ ବହୁତ କମ ରହିଛି । ଏହି ବାବଦରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅବଦାନ କରିପାରିବେ ।
    • ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ "ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ" ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ନୂଆ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
  • ସଂଶୋଧନ:
    • ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଏକ ଛୋଟ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା:
ନକ୍ଷତ୍ର | | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଇତ୍ୟାଦି) | ଯୋଗ | ଳଢ଼େଇ ମେଣ୍ଡ | ଳଢ଼େଇ ଗାରଡ଼