ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୬/ମଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମୁଦାରା

ଉଚ୍ଚାରଣ: Mudārā
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ମନ୍ଦ୍ର
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ

  1. (ସଙ୍ଗୀତ) ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ବା ସୁରବିଶେଷ, ମନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ସୁର; ତାରସ୍ୱର ଓ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଧ୍ୱନି
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?