ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୮/ମଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡିବି

ଉଚ୍ଚାରଣ: Ḍibi
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ଦୀପ; ତୁଳନା. ଗୁଜରାଟୀ- ଡିଓ
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. କିରାସିନି ତେଲ ଜଳିବାର ଧାତୁମୟ ପ୍ରଦୀପ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?