ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୦/ମାର୍ଚ୍ଚ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦହଣ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Dahaṇa
ପ୍ରାଦେଶିକ - (ମେଦିନୀପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଗହିର ମଝିରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?