ଉଡା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା; ଉଡିବା

ବିଶେଷଣ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା
  • ଅପବ୍ୟୟୀ
  • ଅନିଶ୍ଚିତ
  • ଆସ୍ଥାୟୀ
  • ଶୁଣା ହୋଇଥିବା
  • ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ

ବିଶେଷ୍ୟ (ଗ୍ରାମଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଗାଈଠାରୁ ଦୁଧ ହରିନେବାର ଅତିଚାର
  • ଗବାଦି ପଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଇଥିବା ଘାଆ ଆଦିକୁ ଶୁଖାଇବାର ଟୁଣୁକା ଔଷଧ