ଉପରୋଧ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ବାଧା; ପ୍ରତିବନ୍ଧ; ବ୍ୟାଘାତ
  • ଅଟକ
  • ଉତ୍ପୀଡ଼ନ
  • ଜିଗର; ଅଳି
  • ଅନୂଗ୍ରହ
  • ଅଯଥା ଆନୂକୁଲ୍ୟର
  • ଆବରଣ; ଢାଙ୍କୁଣି
  • ଅନୂରୋଧ; ସୁପାରିସ

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଓପ୍ରୋଧ; ଚକ୍ଷୁଇଛା; ଖତିର