କଅଁରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କଅଁରା
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kaañrā

 (କଅଁରୀ—ସ୍ତ୍ରୀ)  
কটা 
भुरा  

ଦେ. ବିଣ. (ସଂ. କପିଳ; କଡ଼ାର) —

୧: ଫକ୍କା ନାଲିଆ; କହରା; କପିଶବର୍ଣ୍ଣ — ୧. Reddish brown; grey.

୨: ଫକ୍କା ହଳଦିଆ — ୨. Tawny brown; yellowish brown; auburn.

(ଯଥା—କଅଁରା ବାଳ)