କାଛୁ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

କାଛୁ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

କାଛୁ ଆଦିକୁ ଚିପି ତହିଁରୁ ପୂଜ ବା ଜଳ ବାହାର କରିବା (ଏହିପରି ଘିମିରି ମାରିବା; କୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହୁଏ)