କାନ୍ଧ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

କାନ୍ଧ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ - (ଥଟ୍ଟାରିଙ୍କ ଭାଷା)[ସମ୍ପାଦନା]

ଲୋଟାର ବା ଗରାର ମୁହଁପାଖ ବା ଫନ୍ଦ ପାଖର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶକୁ ତିଆରି କରିବା

(ତଳି ମାରିବା—ବିପରୀତ)