ଗଇଁଠାପାଉଁଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଇଁଠାପାଉଁଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଘୁଣ୍ଟିକ=ବନସ୍ଥକରୀଶ+ପାଂଶୁ; କିମ୍ୱା ଗୋବିଷ୍ଠା+ପାଂଶୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୋବର ଲଣ୍ଡିକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ହୁଏ — Ashes produced by burning cowdung in its natural shape.