ଗଉର ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଉର ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ଆରବୀ - ଗୌର୍)[ସମ୍ପାଦନା]

(କୌଣସି ବିଷୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର) ଅବଗତିକୁ ଆସିବା — To come to one's knowledge or cognisance.