ଗଗଛ ଉଡ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଗଛ ଉଡ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷଭାବରେ ମାଡ଼ ବା ପ୍ରହାର କରିବା —To give a sound beating;to horse-whip.

[ଯଥା—ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗଗଚ୍ଛ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି]