ଗଙ୍ଗୁଳାଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଙ୍ଗୁଳାଇ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ.[ସମ୍ପାଦନା]

(ନାମ)—ଗ୍ରାମଦେବତା ବା ଠାକୁରାଣୀବିଶେଷ — Name of a popular village Goddess.