ଗଛଘିଅ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଛଘିଅ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଇଉରୋପରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଏକପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଜ୍ମ ଘୃତ — Vegitable ghee.

[ ଦ୍ର—ଏହା ଘିଅପରି ଚକଣା ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବାସନା ନ ଥାଏ ]