ଗଛମୂଳରେ ବସିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଛମୂଳରେ ବସିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବୃକ୍ଷଚ୍ଛାୟା ଆଶ୍ରୟ କରିବା —୧. To take shelter under a tree after becoming homeless.
୨. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥେ) ଆଶ୍ରୟହୀନ ହେବା — ୨. (figurative) To be shelterless and homeless.