ଗଛରେ ଚଢ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଛରେ ଚଢ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଖୁବ୍ ଆଶା ଦେବା — ୧. To give a high hope.
୨. ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂରାଇ ଦେବା — ୨. To push one into a big affair.