ଗଜନବୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଜନବୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ଫରାସୀ - ଗଜ୍ନବୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଜନୀନଗର ଅଧିବାସୀ — Of Gajni, inhabitant of the town of Gazni.

(ଯଥା—ମାହାମୁଦ ଗଜନବୀ)