ଗଜମଣ୍ଡା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଜମଣ୍ଡା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମଝିରେ ଗୋଟିଏଗେବ ବା ଭୂଣ୍ଡି ବାହାରିଥିବା ବଡ଼ ମଣ୍ଡାପିଠା — A round cake having a big button-like protuberance at the top.