ଗଡ଼ିଶା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଡ଼ିଶା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଗଡ଼କ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଶେଉଳ ଜାତୀୟ ଛୋଟ ମାଛ — (Opheocephalus Late) A small round-shaped fresh-water fish living in muddy water.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏମାନେ ପାଣିରେ ଓ ପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହି ପାରନ୍ତି ଶେଉଳ (ବଡ଼), ଶେଉଳକଢ଼ା (ମଧ୍ୟଭଳି), ଗଡ଼ିଶା (ଛୋଟ)

ଓ ଚେଙ୍ଗ (ଅତି ଛୋଟ), ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଜାତିର ମାଛ; ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚେପ୍ଟା ଓ ଦେହ ଗୋଲ] 

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଞ୍ଜାମ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତିରିଶ ପୌଟି ବା ସାତ ଭରଣ ଅଧେ ଶସ୍ୟାଦିର ପରିମାଣ — A measure of corn.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —୧. ଗଡ଼ଶା= କଟକୀ ଆଠ ସେରିଆ ନଉତିରେ୧୫: ନଉତି]