ଘଞ୍ଚ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘଞ୍ଚ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(file)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଘନ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଗାହଳ; ସାନ୍ଦ୍ର; ନିବିଡ଼ — ୧. Thickly set; dense.

ଦକ୍ଷିଣେ ଉଦ୍ୟାନ ଘଞ୍ଚ ଗହନ ବନ ପ୍ରାଚୀ. ରହମ୍ୟମଞ୍ଜରୀ

୨. ଭିଡ଼; ଜନତାପୂର୍ଣ୍ଣ —୨. Crowded.
୩. ମୋଟ; ଘନ —୩. Thick; tough.

ଉଚ୍ଚ ଘଞ୍ଚ କଠିନ ବର୍ତ୍ତୁଳ କୁରବେନି କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ଆଦି