ଚଅଁର ଢାଳିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଅଁର ଢାଳିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ଚମର+ ଦୋକାନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚାମର ଇତସ୍ତତଃ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା; ଚାମରଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା —To fan with a chowrie.