ଚଉତାରି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉତାରି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚତ୍ୱର)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବହୁ ଚତୁଷ୍କ ଆକାରରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା (ଲୁଗା) — ୧. (cloth) Woven into squares.
୨. ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦୁଇ ସୂତାରେ ଏକତ୍ର ବୁଣା ଯାଇଥିବା (ମଶିଣା) ୨. (mat) Woven with ୨ strings at a time.