ଚଉଦ ପୁରୁଷ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉଦ ପୁରୁଷ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୁଷ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ୭ ପୁରୁଷ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୭ ପୁରୁଷ — ୭ generations above and ୭ generations below a person.