ଚଉରାଁଲବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉରାଁଲବେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚତୁର୍ନବତି, ପ୍ରା ଚଉଣ୍ଣବଇ)[ସମ୍ପାଦନା]

ନବେ ଅପେକ୍ଷା ୪ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା; ୯୪: — ୯୪; Ninetyfour.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୯୪: ସଂଖ୍ୟକ —Numbering ୯୪.

(ଚଉରାଁ ଲୋଇ, ଚଉରାଣବେ, ଚଉରାନବେ, ଚଉରାଲବେଅନ୍ୟରୂପ