ଚଉଳଭଜା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉଳଭଜା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ତଣ୍ଡୁଳ+ଭର୍ଜନ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଭଜା ହୋଇ— ଥିବା ଚାଉଳ; ଭୃଷ୍ଟ ତଣ୍ଡୁଳ; ମୁଢ଼ି — ୧. Fried rice.
୨. ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ବିଛାଇ ସେହି ବାଲିସ୍ତର ଉପରେ ଚାଉଳକୁ ଖଡ଼ିକାମୁଠାରେ ଖରଡ଼ି ଖରଡ଼ି ଅଗ୍ନି— ତାପରେ ଭାଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା —୨. The operation of frying rice on sand in a pot over fire.