ଛଡ଼

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛଡ଼

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଷଟ୍)—(ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହୃତ; ଯଥା— ଛଡ଼ରସ; ଛଡ଼କାନ)—[ସମ୍ପାଦନା]

୬. ସଂଖ୍ୟକ — Six in number.

ଛଡ଼ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ବେନିକ୍ଷରେ ଯଶୋବନ୍ତ. ପ୍ରେମରକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସରଳ; କିମ୍ୱା ଶର)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଧାତୁ ବା କାଷ୍ଠ ଆଦିର ଛ଼ଡ଼ି; ଯଷ୍ଟି —୧. Stick; staff.
୨. ସଳଖ ଯଷ୍ଟିବତ୍ ବସ୍ତୁ — ୨. Long and straight shoots.
୩. ବେହେଲା ବଜାଇବାର କାଠି — ୩. The bow of a violin.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ମେଦିନୀପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଛାଲ —Hide.