ଛଡା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଅପ୍ରସୂତା ଗୌ; ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ଗାଈ; ଯେଉଁ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରି ନ ଥାଏ
 • ଛରା; ଇତସ୍ତତଃ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବା ବିଛୁରିତ ଜଳ
 • ଇତସ୍ତତଃ ଜଳାଦି ଛିଞ୍ଚିବା
 • କଦଳୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ପ୍ରଭୁତିରୁ ଚୋପା ଛଡାଇବା
 • ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦର ଅଳଙ୍କାରବିଶେଷ, ମଲ୍ଲ
 • ଅନ୍ତର; ଦୂରତ୍ଵ
 • ଛାଡିବା; ତ୍ୟାଗ କରିବା
 • ହାର ଆଦିର ଏକ ସରା

ବିଶେଷଣ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଦୂରସ୍ଥ
 • ଅନ୍ତରରେ ବା କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ
 • ବ୍ୟବହିତ
 • ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ

(ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ବିନା; ବ୍ୟତୀତ
 • ଅନ୍ତରରେ; ଦୂରରେ