ଛତା ବୁଜିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତା ବୁଜିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛତା ମାରିବା, ଛତା ମୁଦିବାଅନ୍ୟରୂପ

(ଛତା ଖୋଲିବା—ବିପରୀତ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ଛତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା — To shut up or close an umbrella when no longer in use.