ଛତା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଛତା ପକାଇବା (ଦେଖ) - ୧. Chhatā pakāibā (See)
୨. ଛତା ବୁଜିବା (ଦେଖ) - ୨. Chhatā bujibā (See)ଛତା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ମେଲା ଛତାକୁ ବୁଜିବା; ୨ ମେଲା ଛତାକୁ ଭୂଇଁରେ ପୋତି ତା ଛାଇରେ ବସିବା

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ — ଯେପରି ଘୂଷୂରିଆ, ମଇଁଷିଆଳ ଓ ବାବାଜୀମାନେ କରନ୍ତି]