ଛତିଆନା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତିଆନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଛତିଆନା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରା. ଛତ୍ତବନ୍ନୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଛଚିନା (ଦେଖ) - Chhachinā (See)ଛତିଆନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଛଚିନା (ଦେଖ) - Chhachinā (See)