ଛନ୍ଦଣି ଦଉଡି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛନ୍ଦଣି ଦଉଡି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଞାମ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସୂତାରେ ବଳା ଯାଇଥିବା ନୂଆ ଦଉଡି (ଏଥିରେ ଆର୍ଦ୍ଦା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ

ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବଜ୍ରମୂଳୀ ଓ ଅପାମାର୍ଗ ଡାଳ ବାଡେଇ କହନ୍ତି 'ବଜ୍ର ହୋ') — A new rope made of thread