ଜଙ୍ଗ୍ ବାହାଦୂର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଙ୍ଗ୍ ବାହାଦୂର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ନେପାଳୀ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନେପାଳର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପାଧି — Title of the chief-minister of Nepāḻa.