ଜଞ୍ଜିରକାଠି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଞ୍ଜିରକାଠି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗେଜିକାଠ; ମୁଣ୍ଡ କୋଷାରେ ଗୁଞ୍ଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିରିଳି ଲାଗିଥିବା କାଠି — A hairpin attached with jingling chains for being thrust into the chingnon.