ଜାନୁଆରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜାନୁଆରୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଜାନୁଏରୀ, ଜାନୁୟାରୀ, ଜନୋରୀ—ଅନିରୂପ)

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ — January.