ଝଗଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଗଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କଳି କରିବା —୧. To quarrel.
୨. ବକିବା —୨. To talk too much.
୩. ଅଳି କରିବା —୩. To importune.
୪. ଲଢ଼ିବା —୪. To fight.