ଝଙ୍କାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଙ୍କାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଶବ୍ଦାୟିତ କରିବା — ୧. To cause to echo; to cause to resound.

ଆକାଶ ଝଙ୍କାରଇ ଏଣୁ ତା ଗୀତ ରାଧାନାଥ, ମେଘଦୂତ


୨. ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ କରିବା —୨. To hum; to buzz; to produce a buzzing sound.