ଝଞ୍ଝଟିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଞ୍ଝଟିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଝଞ୍ଜା; ଜଞ୍ଜାଳ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଧନ୍ଦାମୟ —୧. Perplexing.
୨. ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ — ୨. Disturbed; troubled.
୩. ଅଡୁଆ; ଗୋଳମାଳିଆ —୩. Complicated.


୪. ବିରକ୍ତିଜନକ —୪. Troublesome.
୫. ଦୁଷ୍କର —୫. Beset with difficulties.
୬. ଦୁଷ୍ଟସାଧ୍ୟ (କର୍ମ) — ୬. Hard (task or work).