ଝଡ଼ା ବେଶର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଡ଼ା ବେଶର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଝଡ଼ା ବେଶ୍ୱର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସିଝା ମାଛକୁ କଣ୍ଟାଯାକ ବାହାର କରାଯାଇ ତହିଁରେ ବଟା ସୋରିଷ ଦିଆଯାଇ ହୋଇଥିବା ଏକପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ —A curry prepared from fish after the bones are taken out and it is mixed with rye-paste.