ଝର୍ଝରୀକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝର୍ଝରୀକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଝର୍ଝରୀ+କ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଦେଶ (ହିନ୍ଦୀ - ଶବ୍ଦସାଗର) — ୧. Country.
୨. ଶରୀର —୨. Body.
୩. ଚିତ୍ର —୩. A painting; picture.