ଟାକର ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟାକର ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଠଣା ମାରିବା; ଆଘାତ କରିବା — ୧. To rap with the knuckle.

ଟାକର ମାରି ମୋ ଆଶା, ମୁଣ୍ଡେ ଖଞ୍ଜରୀଟଦୃଶା— କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତ

୨. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ) ଉପହାସ କରିବା — ୨. (figurative) To jeer at.
୩. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ) ବଳିଯିବା; ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା — ୩. (figurative) To excel.

ନାକରମଣୀକୁ ଟାକର ମାରୁଛି ତୋ କରପଇଠଧରା ଦାସୀ— କବସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତଟାକର ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବକ୍ରାଙ୍ଗୁଳି ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରିରେ ଆଘାତ କରିବା