ଡାକ ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକ ଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଡାକ ମାରିବା (ଦେଖ) - ୧. Ḍāka māribā (See)
୨. ନିଲାମରେ ବକ୍ରି କରା ଯାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ (କ୍ରୟେଚ୍ଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି) ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା — ୨. To bid at and auction-sale.