ଡାକ ସାଜ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକ ସାଜ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ରଙ୍ଗତା; ଯେଉଁ ଚକଚକିଆ ପାତିଆ ଆଦି ପ୍ରତିମା ଆଦିରେ ମଡ଼ା ଯାଏ —The tinfoils or finery with which temporary images are decorated.