ତଅଁରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଅଁରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନୀଚଜାତୀୟ ତନ୍ତିବିଶେଷ; ତଉଁଳା — A class of low-caste weavers who weave coarse cloth.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏମାନେ ମୋଟା ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି; ଏମାନଙ୍କ ବୁଣିବା ଲୁଗାକୁ 'ତଉଁରି ଲୁଗା' କହନ୍ତି]