ତକତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତକତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ତଖ୍ତହ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଛୋଟ ପଟା; ପଟ୍ଟୁ — ୧. Small plate.
୨. ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିବା ସ୍ଳେଟ୍ — ୨. Writing slate.