ତତଗତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତତଗତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ତତଘତ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ତଦ୍ଗତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ତଦ୍ଗଦ; ଏକାନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ — With concentrated attention or devotion.