ତନ୍ମୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ସର୍ବନାମ,ବିଶେଷଣ [୧][ସମ୍ପାଦନା]

  • ବିଭୋର
  • କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ୍ ନିବିଷ୍ଟ

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଅଜନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ପୃଷ୍ଠା: ୬୨୭

ତନ୍ମୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ତନ୍ମୟୀ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

(ତନ୍ମୟତା—ବି)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - (ତତ୍+ସ୍ୱରୂପାର୍ଥେ ମୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ତନ୍ନିମଗ୍ନ; ତଦାତ୍ମା; ତନ୍ମନା — ୧. Wholly absorbed in that.
୨. ତଦ୍ଗତ —୨. Become one with that.