ତୋଟାଳୀୟା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତୋଟାଳୀୟା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତୋଟାଳ (ଦେଖ) - Toṭāḻa (See)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେ ତୋଟାକୁ ଜଗିଥାଏ —Watching an orchard.

ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ ଯାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ଆସଇ ତୋଟାଳୀୟା ମାନବ ପରି ଜାଣ ସେହି କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବନ